• JETMAT®

  JETMAT®

  tudjon meg többet a JETMAT® Tisztaságvédelmi technológiáról

  Termékünkről bővebben
 • Tekintsen előre, mi segítünk megvalósítani

  Tekintsen előre, mi segítünk megvalósítani

  Éljen a lehetőséggel, fontolja meg milyen üzleti lépéseket érdemes tennie.

  Befektetési formák
 • Ezt ne hagyja ki!

  Ezt ne hagyja ki!

  Regisztráljon most és hitelesítést követően részletes adathozzáférést biztosítunk.

  Regisztrálok
 • Ideje másképp gondolni a tisztaságra

  Ideje másképp gondolni a tisztaságra

  Féktelen tisztaság / a gondtalan helyváltoztatás teljes kényelmét kínáljuk

  Ügyfeleink kiszolgálása
INVEST STRAIGHT / helyzetbe hozzuk... a JETMAT® üzleti / befektetési portálja

Célpiaci adatok

Az Európai Takarítóipari Szövetség (EFCI European Federation of Cleaning Industries) adatai szerint, a takarítóipar európai piacának éves forgalma mintegy 73,9 Milliárd Euró (2014), ami évről-évre továbbra is folyamatosan 4-6%-t növekszik.

ÜZLETI ADATAINK SZERINT, KÖZÉPTÁVON (4-5 ÉV ALATT) MINIMUM (AZ EURÓPAI PIAC JELENLEG 0,68%-ÁT KITEVŐ (EFCI) 502.MILLIÓ EURÓ (158,2 MRD HUF) ÉVES FORGALMÚ) MAGYAR PIAC MINTEGY 15-18 %-OS RÉSZESEDÉSE BIZTONSÁGOSAN ELÉRHETŐVÉ VÁLIK A SZÁMUNKRA. MÉSKÉPP FOGALMAZVA, AZ ÜZLETI TERVÜNK AZ ELSŐ ÖT ÉV VÉGÉRE MINIMUM 26,8 MRD HUF FORGALMAT PROGNOSZTIZÁL.

Üzleti tervünkben folyamatosan kézben tartott, optimális megvalósíthatósági mozgásteret biztosítunk, ezzel eltérő piaci igényekre hangolható, alternatív piacra lépési stratégiákat tudunk foganatosítani. Ezek elsősorban iparág specifikus alkalmazkodási lehetőséget engednek, így a JETMAT® tökéletesen a megrendelők egyedi igényeire szabható, egyúttal üzletileg is előnyös flexibilis szolgáltatást képes nyújtani.

A PREVENCIÓ IRÁNTI EGYRE NÖVEKVŐ PIACI VÁRAKOZÁSRA ÉPÜLŐ ÜZLETI MODELLÜNK, TOVÁBBÁ A JETMAT® ELŐNYÖS TECHNOLÓGIAI ADOTTSÁGAI, AZ IDEÁLIS ADAPTÁCIÓS KÉPESSÉGEKKEL EGYÜTT TÁG MOZGÁSTERET NYITNAK A RENDKÍVÜL ÍGÉRETES PIACI NÖVEKEDÉSHEZ.

A takarítás technológiai piacnak az eloszlása erősen aszimmetrikus, (bővebben: versenytársak) az idejétmúlt konvencionális takarítási eljárások jelenleg érdemtelenül megkülönböztetett figyelmet élveznek. Ennek valós oka, az elérhető preventív tisztítás-védelmi megoldások hiányosságaiban (alacsony hatásfok, előnytelen adaptációs képességek, korlátozott alkalmazási lehetőségekben) rejlik. Ezzel szemben a JETMAT® potenciális tisztaságvédelmi képességeinek köszönhetően, a prevenció fokozatos térhódítása végül az előnytelen piaci aszimmetria egyensúly eltolódásának bekövetkeztét segíti elő.

Figyelembe véve az üzleti modellünk és a JETMAT® technológia gyártásának és menedzselésének teljes önköltségi hátterét, üzleti tervünk pénzügyi adatai alapján bizton állíthatjuk, hogy ígéretes forgalmi adatok mellett, kivételesen vonzó profit termelő képességet generálva is kölcsönösen elégedett, értékes és jövedelmező piaci kapcsolatokat építhetünk minden megrendelőnkkel.

FELISMERTÜK, HOGY A SIKERES NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKKAL ÉS KITERJEDT PIACI RÉSZESEDÉSSEL RENDELKEZŐ ISMERT TAKARÍTÁS TECHNOLÓGIAI GYÁRTÓNAK ÉS SZOLGÁLTATÓNAK ERŐSEN HIÁNYOS A KÍNÁLATA, ÉS AZ ÜGYFELEIK VALÓJÁBAN ELÉGEDETLENEK. Eközben az ismert tisztaságvédelmi technológiák nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, mert nem képesek a tisztaságvédelmet az elvárt szintre emelni, ami hátráltatja térnyerésüket.

A beszennyeződés ezért megtörténik és a piac kiszolgáltatott helyzetbe kerül, amin csak a megszokott konvencionális takarítási módszerekkel képesek felülemelkedni. Ezzel be is zárult a kör, a helyzet konzerválása biztosított, ezért asszimetrikus a piaci eloszlás.

AZ ELŐNYTELEN ÉS HIÁNYOS KÍNÁLATI PIAC MIATT, A JELENBEN AZ ALKALMAZÁSI KORLÁTOKAT ÚJRATERMELŐ ÖNGERJESZTŐ FOLYAMATOK URALKODNAK. Ez kézenfekvő piaci előnyöket ad a tisztaságvédelem elenében, a takarítási piac szereplőinek kezébe, és a piaci aszimmetria újratermeli önmagát.

EKÖZBEN, JELENTŐS (IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓI) MEGRENDELŐI POTENCIÁL HATÁROZOTTAN JELZI A PREVENCIÓ IRÁNTI HATÁROZOTT IGÉNYÉT! Ez a helyzet fokozott piaci várakozást idéz elő!  Az ideális megoldás most már rendelkezésre áll, ezért megérett az idő a változásra. 

A JETMAT® VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ INNOVATÍV TISZTASÁGVÉDELMI MEGOLDÁST KÍNÁL A PROBLÉMÁKRA. A JETMAT® JELENTŐS KÍNÁLATI HIÁNY LEFEDVE, MEGHATÁROZÓ PIACI SZEREPET TUD BETÖLTENI.

Meggyőző, tartós megrendelői elégedettségre építve, magas hozzáadott értéken alapuló, mégis kiemelten nyereséges növekedéssel tervezünk. Természetesen a jelenlegi piaci asszimetria törvényszerűen át fog rendeződni, és miközben a prevenció szerepe felerősödik a konvencionális takarítási piac zsugorodni fog. 

Az elmúlt években ezeket az igényeket személyes konzultációk keretében igyekeztünk alaposan és hitelt érdemlően felmérni. Törekedtünk megismerni a diverzifikált piaci igények lényegét, felismerni azok meghatározó jellemzőit, megérteni a változó elvárások és szabályozások okát, célját és következményeit, végül az eredmények minden tekintetben felülmúlták korábbi prognózisainkat.

A JETMAT® MEGBÍZHATÓSÁGA, AZ ÉLŐMUNKA SZÜKSÉGLET ÉSSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT AZ UTÓLAGOS TAKARÍTÁSI FOLYAMATOK CSÖKKENÉSE, EGYÜTTESEN KIVÁLÓ ALAPOT SZOLGÁLTATNAK AHHOZ, HOGY AJÁNLATUNK MÁR RÖVIDTÁVON, KEDVEZŐ ESETBEN AKÁR HÓNAPOK ALATT IS MEGTÉRÜLJÖN A FELHASZNÁLÓNAK. Mindezt a kedvező üzemeltetési költségek, a csatolt tisztaság menedzsment szolgáltatás, az alacsony szervizigény és a széles alkalmazási lehetőségek is alátámasztják.

AZ AUTOMATIZÁLT TISZTASÁGVÉDELEMHEZ CSATOLT MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉKET KÉPVISELŐ ONLINE TISZTASÁG MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSAINK, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ ÜZLETI POZÍCIÓT BIZTOSÍTANAK A JETMAT® SZÁMÁRA.

TECHNOLÓGIÁNK KIFEJLESZTÉSÉVEL ELÉRT EREDMÉNYEINK, A KEZDETEKTŐL JÓL DEFINIÁLT MAGAS MINŐSÉG MEGFELELÉSI KÖVETELMÉNY RENDSZERÜNK, ÉS AZ ELVÉGZETT MUNKA MINDEN APRÓ RÉSZLETE, MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGGEL BÍR AZ ELŐTTÜNK NYÍLÓ PIACI LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSÁHOZ ÉS A TARTÓS ÜZLETI SIKER GYORS ELÉRÉSÉHEZ. A JETMAT® technológia piaci bevezetését megelőző megtérülés elemzések, nagy biztonsággal alátámasztják a megrendelők előzetes elvárásait, hiszen a fenntartható tisztaság fokozásával a beüzemelést követően azonnal elősegítjük a jobb termékminőséget és a magasabb termelékenységet.

CÉLPIACAINK PÉNZÜGYI EREDMÉNYEIT AZONNAL ELŐNYÖSEN BEFOLYÁSOLJA A VALÓS IDEJŰ TISZTASÁGVÉDELEM BEVEZETÉSE.

A LEGTÖBB GYÁRTÁSI FOLYAMAT SOKKAL TERVEZHETŐBBÉ VÁLIK, HISZEN NAGYSÁGRENDEKKEL CSÖKKEN A SZENNYEZŐ DINAMIKA NEGATÍV HATÁSA. Felhasználóink egyszerre tudnak megfelelni a gyártási folyamataikat előnyösen befolyásoló számos peremfeltételnek, ezzel az eredményességi mutatóik egyértelműen már a jelenben is mérhetően javúlni tudnak.

A JETMAT® TISZTASÁG MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE, A BÉRLETI KONSTRUKCIÓ MIATT HAVI KÖLTSÉGKÉNT HARMONIKUSAN BEÉPÜL A CÉGEK SAJÁT TERMELŐ FOLYAMATAIBA. Tehát, nem a hátrányosabb üzleti környezetet teremtő beruházásként, hanem a havi gyártási folyamataikba integrált, egyszerű költségként kerül elszámolásra a JETMAT® technológia bevezetése. Ez szintén előnyösen segíti az értékesítési terveink maradéktalan megvalósulását.

EGYEDÜLÁLLÓ ÜZLETI LEHETŐSÉGÜNK AZ ÉVEKEN ÁT TÖRETLEN LENDÜLETTEL FOLYTATOTT KREATÍV MUNKÁNK EREDMÉNYE, MIKÖZBEN HITELT ÉRDEMLŐEN KIDOLGOZTUK A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG MŰSZAKI, PIACI ÉS JOGI GARANCIÁIT IS.